ระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติโดยใช้วิทัศน์คอมพิวเตอร์และเซนเซอร์ทิศทาง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPongthorn Apiroop, exSurangrak Sutiworwan, "Planar surface area transformation using modified homography matrix", Transactions of the Institute of Measurement and Control, ปีที่ 36, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2014 - พฤศจิกายน 2013, หน้า 878-883
Publish Year International Conference 2
2015 exMontika Sereewattana, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exSakol Kongkaew, exSupakorn Siddhichai, exShoichi Hasegawa, "Color Marker Detection with Various Imaging Conditions and Occlusion for UAV Automatic Landing Control", The First Asian Conference on Defence Technology, 23 - 25 เมษายน 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exMontika Sereewattana, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPanjawee Rakprayoon, exSupakorn Siddhichai, exShoichi Hasegawa, "Automatic Landing for Fixed-wing UAV Using Stereo Vision with A Single Camera and An Orientation Sensor: A Concept", IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronic, 7 - 11 กรกฎาคม 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย