การประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อบำบัดน้ำเสีย

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJakrapong kaewkhao, exกัลกร เทียนชัย, "Effect of Heat treatment on the phase transformation of hard clam shell", Advance Materials Research , ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 76-79
Publish Year International Conference 2
2013 exK. Pochchongdach , exJakrapong kaewkhao, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exกัลยกร เทียนชัย, exP. Limsuwan, ex๋K. Kirdsiri, "The effect of heat treatment on the phase transformation of hard clam shell", the 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exกัลยากร เทียนชัย, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Effect of Heat Treatment on Phase formation Behavior of Agricultural material", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013 , 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย