การประเมินประสิทธิภาพของยากันบิดชนิดต่างๆ ในการป้องกันเชื้อ Eimeria tenella ที่แยกได้จากฟาร์มไก่เนื้อที่ป่วยด้วยโรคบิด