กลไกการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอโดยใช้ยีสต์

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพัทยา จำปีเรือง, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การควบคุมโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอหลังการเก็บเกี่ยวด้วยยีสต์ปฏิปักษ์", วารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 351-354
2012 exน.ส. พัทยา จำปีเรือง, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 600-603
Publish Year National Conference 4
2014 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพัทยา จำปีเรือง, exวาสนา ทองปิ่น, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "ปฏิสัมพันธ์ของยีสต์ปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Lasiodiplodia theobromae", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 สิงหาคม 2014, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพัทยา จำปีเรือง, exวาสนา ทองปิ่น, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การควบคุมโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอหลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย
2012 exน.ส.วาสนา ทองปิ่น, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้ยีสต์ควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exน.ส.พัทยา จำปีเรือง, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย