การเพิ่มสมรรถนะช่องสัญญาณไร้สายที่มีข้อมูลช่องสัญญาณจำกัด

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, exดร.กฤษฎา มามาตร, exรศ.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์, "Outage Bound for Max-Based Downlink Scheduling With Imperfect CSIT and Delay Constraint", IEEE Communications Letters, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016, หน้า 1675-1678
2015 exนายกฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "On Transmit Beamforming for MISO-OFDM Channels With Finite-Rate Feedback", IEEE Transactions on Communications, ปีที่ 63, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2015, หน้า 4202-4213
2013 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, exKritsada Mamat, exAke Tonsirisittikun, exKaemmatat Jiravanstit, "Power and Bit Allocation for Wireless OFDM Channels with Finite-Rate Feedback and Subcarrier Clustering", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 898-908
Publish Year International Conference 5
2015 exนางสาวธารทิพย์ ไทยเกิด, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "On optimizing transmit antenna placement for downlink distributed antenna systems with zero-forcing beamforming", International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 24 - 27 มิถุนายน 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2014 exนางสาวจุฑาทิพย์ วิศาลมงคล , inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Chunk-based subcarrier assignment with power allocation and rate constraints for downlink OFDMA", International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) 2014, 24 - 26 กันยายน 2014, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exนายเอก ตันศิริสิทธิกุล, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Transmit Power Allocation Schemes For Wireless OFDM Channels with Finite-Rate Feedback", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES), 24 - 26 มกราคม 2013, สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exนายกฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Optimal subcarrier allocation for 2-user downlink multiantenna OFDMA channels with beamforming interpolation", 2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 4 - 6 กันยายน 2013, สมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 exKritsada Mamat, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "On transmit beamforming for multiantenna OFDM channels with finite-rate feedback", IEEE International Conference on Communications (ICC), 9 - 13 มิถุนายน 2013, Budapest สาธารณรัฐฮังการี