ผลกระทบการเปิดเสรีเต็มรูปแบบของการขนส่งสินค้าทางอากาศใน ASEAN ต่อการส่งออกพืชผลของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impacts of ASEAN open skies policy on air cargo industry in Thailand", 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 19 - 21 ธันวาคม 2016, กะรน ภูเก็ต ประเทศไทย