การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2015 exPimprapa Sinkumkoon, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exPreecha Petprapai, exRoongnapa Bowichean, "Influences of Green Manures and N-fertilizer Management on Nutrient Uptakes and Yield of Cassava on a Degraded Sandy Soil", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 375-389
2014 exSinkumkoon, Pimprapa, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Green Manure and N Fertilizer Rate Effects on Cassava and Sweet Corn Sequential Cropping in a Sandy Typic Plinthustult", SOIL SCIENCE, ปีที่ 179, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2014