การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือส่วนท้องปลาแซลมอนที่ผ่านการแยกน้ำมันออกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Publish Year International Conference 3
2014 exนางสาวยาตรา ยมสูงเนิน, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ ดร อนันต์ ทองทา, "Antioxidant and angiotensin I-converting enzyme inhibitory activities of peptide fractions derived from defatted salmon belly protein hydrolysate", International Fisheries Symposium 2014, 29 - 30 ตุลาคม 2014, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2013 exยาตรา ยมสูงเนิน, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนันต์ ทองทา, "PROCESS OPTIMIZATION FOR PROTEIN HYDROLYSATE PRODUCTION FROM DEFATTED SALMON BELLY BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY", International Fisheries Symposium 2013, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013
2012 inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อนันต์ ทองทา, exยาตรา ยมสูงเนิน, exทิพย์รัตน์ สมจิตร, exภูไท รัตนบุตร, "Optimization of protein hydrolysate production from defatted salmon belly by commercial enzyme", International Fisheries Symposium – IFS 2012, 6 - 8 ธันวาคม 2012, Cantho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม