โครงการฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน+6

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, "Future of Thai Language in the World Community", 1874-2014 – CENT QUARANTE ANS D’ENSEIGNEMENT DU SIAMOIS EN FRANCE 4, 5 et 6 mars 2015 , 6 มีนาคม 2015, PARIS สาธารณรัฐฝรั่งเศส