การประเมินผลกระทบของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่มีลักษณะต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด และทนสารไกลโฟเซท(1507XNK603) และข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด(1507) ที่มีต่อแมลงช้างปีกใส(lacewing, Mallada basalis) เมื่อกินเพลี้ยอ่อนที่เลี้ยงด้วยข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม