การตรวจหาการผลิตเอนไซม์โดยเชื้อราที่แยกได้จากลำไส้ปลวกเลี้ยงรา