การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพด้วยซัสเปนชันเทคนิค

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, exกาญจนา ธรรมสุทธิ์, exพิชญ์นันท์ จันทน์วัฒนาผล, "การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหมักชีวภาพด้วยเทคนิคซัสเปนชัน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2556, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย