ผลของการเสริมอินนูลินต่อการดูดซึมแคลเซียมในผลิตภัณฑ์นมด้วยวิธีหลอดทดลอง

Publish Year International Conference 1
2013 inนางสาวศิริพร ตันจอ, exผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Adding inulin in milk and soymilk does not enhance calcium bioaccessibility by in vitro continuous flow dialysis system", The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products” (FerVAAP) 2013, 21 - 23 สิงหาคม 2013, จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย