การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exKunatham, S., exInta, O., exSuk-em, J., "Thermoplastic Starch-based Materials for Plastic Injection Molding Industries", Inno BioPlast 2013, Queen Sirikit National Convention Center Zone A: Reception Hall & Ballroom, Bangkok, Thailand, January 24-26, 2013, Advances in Bioplastics Industry and Opportunities in Asia, 24 - 26 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย