การคัดเลือกข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายสายพันธุ์ทนเค็มด้วยการใช้หลายพารามิเตอร์และตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทนเค็ม

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. สุริยันตร์ ฉะอุ่ม , exปริยา มณีประเสริฐ, "Physiological and Molecular Characterization of Induced Salt Tolerance KDML105 Rice Mutants", Plant Biology 2013 , 20 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2013, พรอวิเดนซ์ (Providence) โรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา