การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการตรวจสอบความสุกแก่ผลไม้

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, exชวโรจน์ ใจสิน, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแอพลิเคชั่นตรวจสอบความสุกแก่ผลไม้สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 7, 2 เมษายน 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย