แอคติโนมัยสีทจากพืชป่าชายเลนและความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์

Publish Year International Conference 1
2014 exRattanaporn Srivibool, exManita Kamjam, exRawiwan Watanadilok, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exKui Hong, exWasu Pathom-aree, "Screening of antimicrobial producing actinomycetes from mangrove sediments", Burapha University International Conference 2014, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exTunchanok Saisom, "Actinomycetes from mangrove plant and their antimicrobial activities", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย