การบำบัดธาตุอาหารในน้ำเสียฟาร์มสุกรด้วยการตกตะกอนเป็นสตรูไวท์

Publish Year National Conference 1
2012 exปานยจิตต์ พลับใจบุญ, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนแอมโมเนียไนโตรเจนโดยการตกตะกอนเป็นสตรูไวท์", การประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5, 14 - 16 พฤษภาคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย