การพัฒนาชุดกลไกจับมะพร้าวสำหรับเครื่องกะเทาะกะลามะพร้าวคั้นกะทิ

Publish Year National Conference 1
2012 exวรพล บำรุงทรัพย์, exกรกนก ประสานพันธ์, inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดกลไกจับมะพร้าวสำหรับเครื่องกะเทาะกะลามะพร้าวคั้นกะทิ", การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 10 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย