การสังเคราะห์อนุพันธ์ไบฟิีนอลิกใหม่เพื่อเป็นตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนต์สำหรับกรออะมิโน