โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจจับเปลวไฟ และควันด้วยกล้องวงจรปิด

Publish Year International Conference 1
2013 exTeerasak Srisuwan, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Smoke Detection Using GLCM, Wavelet, and Motion", International Conference on Graphic and Image Processing, 26 - 27 ตุลาคม 2013, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง