เครื่องสีข้าว

Publish Year International Copyrights 1
2015 inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, "Mobil Rice Mill", Kasetsart University, 2015