ผลของสารสกัดจาก Spirulina maxima ต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดและต้นกล้าของพันธุ์ Oryza sativa var. Japonica