การวัดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในกรุงโตเกียวและประเทศไทย