การพัฒนาประสิทธิภาพระบบค้นหาเส้นทางบนเครือข่ายแอดฮอก