การตรวจหาชิคึนกุนยาไวรัสในสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ระบาดและพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2011 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวรวิทย์ อ่วมเจริญ, exรศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์, "Detection of Chikungunya Virus from Domestic Animal Samples Collected from Epidemic and Non-epidemic Areas in Thailand", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 2011, 5 กุมภาพันธ์ 2011 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย