การตรวจสอบวัชชพืชในร่องอ้อย

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exอภิมุข เมืองเกษม, exRachaporn Keinprasit, exThanika Duangtanoo, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, exTsuyoshi Issiki, "Real-time Selective Herbicide Applicator for Field Sugarcane", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 046, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 955-965
2010 exอภิมุข เมืองเกษม, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exR. Keinprasit , exT. Isshiki , "Weed Detection over Between-Row of Sugarcane Fields Using Machine Vision with Shadow Robustness Technique for Variable Rate Herbicide Applicator", Energy Research Journal, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2010, หน้า 141-145
Publish Year International Conference 2
2010 exA. Muangkasem, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exRachaporn Keinprasit, exTsuyoshi Isshiki, exRattana Tangwongkit, "Prototype of a Real-Time Precision Herbicide Applicator over between-row of Sugarcane Field", The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems , 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exA. Muangkasem, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exR. Keinprasit , exT. Isshiki , "Weed Detection over Between-Row of Sugarcane Fields Using Machine Vision with Shadow Robustness Technique for Variable Rate Herbicide Applicator", International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB), 24 กรกฎาคม 2009, มหาสารคาม ประเทศไทย