การทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศเก่าเมื่อเปลี่ยนสารทำความเย็น

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายณัฐกิตต์ ขันแสง, exนายวิษณุ แสงสุรศักดิ์ , exนายสุทัศน์ นิยมวัน , "สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศเ้ก่าเมื่อเปลี่ยนสารทำความเย็น จาก R22 เป็น R422B", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (ME-NETT) ครั้งที่ 27 , 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย