ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID: โปรแกรมลงข้อมูลบนแท็ก