สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เกณฑ์การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวทางเมืองเขียวของเกาะสมุย", การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ปี 2557, 20 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย