การสังเคราะห์สารดักจับอนุมูลอิสระที่เป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์และ BMPO และการศึกษาคุณสมบัติของการเป็นสารดักจับอนุมูลอิสระใน cyclodextrin dimers