การผลิตสารเคลือบบริโภคได้จากผงบุกผสมสารต้านการเกิดสีน้ำตาลจากธรรมชาติเพื่อใช้ในชมพู่ตัดแต่งสด