การพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารเหลว