การทดลองผลิตชุดทดสอบ Insulin และ Food Allergen เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์