การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโปรแกรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "Collaborative reflective supervision: Scaffolding preservice science teachers' classroom practice of inquiry", NARST 2014 Annual Conference, 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2014, Pittsburgh เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "Preservice Teachers’ Difficulties in Teaching Inquiry in Thai Science Classrooms", International Science Education Conference 2014, 25 - 28 พฤศจิกายน 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์