การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่เค็ม: การพัฒนาตำรับอาหารจากปลาส้มและไข่เค็มเพื่อสุขภาพ

  • สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2554-2555)

  • inนายประมวล ทรายทอง

  • inนายประมวล ทรายทอง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์