ผลของเอนไซม์ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยกะเพราด้วยน้ำมันปาล์ม