การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันกะเพราด้วยน้ำโดนการใช้ ultranosication ร่วมกับ tween 80