การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง

Publish Year International Journal 4
2021 exสุธาสิณี สมบูรณ์ทรัพย์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Effect of Heat Treatment and Film Thickness on Structural and Magnetic Properties of Sputtered-Co-Cr Film", Functional Materials Letters, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 2151010-1-2151010-7
2015 exนายกัลป์ เฉลยโภชน์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Morphological and Magnetic Properties of Co100-xCux Film Prepared byRF-Sputtering", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 599-603
2013 exJureeporn Noodam, exCHITNARONG Sirisathitkul, exNirundorn Matan, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Magnetic properties of NdFeB-Coated rubberwood composites", International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 65-70
2012 exPichai Sirisangsawang, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exSupree Pinitsoontorn, "Composition dependence of structural, morphological and magnetic properties of Co (FCC)-Cu granular films", International Journal of Physical Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 46, ธันวาคม 2012, หน้า 6044-6052
Publish Year International Conference 2
2015 exJ. Saengpeng, exU. Pakdee, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Raman Spectrometry of Carbon Nanotubes Using an Al-Catalyst Supported Layer on Nickel Film Deposited on Silicon Substrate", The 2nd International Conference on Photonics Solutions (ICPS2015), 6 - 8 กรกฎาคม 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2014 exกัลป์ เฉลยโภชน์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Composition Dependence of Morphological and Magnetic Properties of Co100-xCux Film Prepared by RF-Sputtering", The 8th International Conference on Materials Science and Technology and Technology , 15 - 16 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2017 exNittaya Sunganan, exPairin Ponchaiya, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of sputtered Co75Ag25 films on various under-layers and polyimide substrate", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง ประเทศไทย
2014 exสุภาภรณ์ แม่นมั่น, exพิชัย สิริแสงสว่าง, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Surface Morphological Change during Annealing of Al-doped ZnO film Prepared by RF-Sputtering", Siam Physics Congress 2014, 26 - 29 มีนาคม 2014, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exจุฬารัตน์ อ่าวเจริญ, exพิชัย สิริแสงสว่าง, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Heat Treatment Effect on Microstructure and Morphology of Sputtered Co-Cr film", Siam Physics Congress 2014, 26 - 29 มีนาคม 2014, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exจันทรี เขียนวงศ์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Surface Morphology Effect on Optical Transmission of Sputtered ZnO:Al Film on Polyimide Substrate", Siam Physics Congress 2014, 26 - 29 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exนายกัลป์ เฉลยโภชน์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Morphology and Structure of Co-Cu Film Prepared by RF Sputtering", Siam Physics Congress 2013, 21 - 23 มีนาคม 2013, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย