การศึกษาความล้าของแผ่นยางรองใต้คานชนิดเสริมแผ่นเหล็ก ชนิดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์