ปัจจัยกำหนดการปฏิบัติที่ยุติธรรมหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายในบัญชีเงินสด