การยับยั้งการกินของหนอนกระทู้หอมจากสารสกัดใบเเก่ Jatropha gossypifoli

Publish Year International Journal 1
2012 exW.PANVONGSA, exT. Preedawan, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Antifeedant effect of Jatropha gossypifolia senescent leaf extract on Spodoptera exigua", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 715-719
Publish Year International Conference 1
2012 exWittaya Panvongsa, exTanawuth Preedawan1, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Antifeedant effect of Jatropha gossypifolia senescent leaves extract on S.exigua", 64th International Symposium on Crop Protection (64th ISCP), 22 พฤษภาคม 2012, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม