การออกแบบระยะห่างและความสูงที่เหมาะสมของกังหันลมสำหรับเป็นแผงกั้นลมบนทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)