การทดลองและทำนายการแพร่ของกลิ่นจากนมถั่วเหลืองสูตรต่างๆ

  • สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554

  • inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

  • inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ,exHerv? This

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exProf.Herv? This, "Monitoring the bioactive compounds in culinary transformation of soymilk : an in situ quantitative NMR study", International Journal of Molecular Gastronomy, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015
Publish Year National Journal 2
2015 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: รสชาติเข้มข้น และโมเลกุลในน้ำซุปกระดูก", วารสารอาหาร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015
2013 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (Molecular gastronomy) ตอนที่ 1 จากโมเลกุลในวัตถุดิบสู่โมเลกุลในจานอาหาร", วารสารอาหาร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013