ควบคุมการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของทองให้มีขนาดและรูปร่างแบบต่างๆเพื่อใช้ในยาระดับนาโนเมตร

Publish Year International Conference 2
2013 exYanisa Sanguansak, exPoramane Chiochan, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposition and Characterization of Silver Nanomaterials Coated on Graphene Electrodes for Use in Biosensors", The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 23 เมษายน 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exธนนท์ แก้วทรงพล, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis, Characterization, and Supercapacitance Properties of Silver-doped Polyaniline", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf John S Foord, "คุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของฟิล์มโอปอลที่ถูกเคลือบบนอิเล็คโทรดเพชร", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย