การศึกษาน้ำยาสกัดธาตุ N, P, K ที่เป็นประโยชน์ในดินบางชนิดที่ปลูกสบู่ดำ