ผลของระดับฟอลลิเคิลสติมูเลดิ้งฮอร์โมนต่ออัตราการตกไข่และจำนวนตัวอ่อนในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน