โครงการนวัตกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเทคโนโลยีไบโอเมตริก

Publish Year International Journal 1
2021 exKittipol Horapong, exKittinuth Srisutheenon, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Progressive and Corrective Feedback for Latent Fingerprint Enhancement Using Boosted Spectral Filtering and Spectral Autoencoder", IEEE Access, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 96288-96308
Publish Year International Conference 4
2020 exArucha Rungchokanun, exWatcharapong Chaidee, exChonlatid Deerada, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Effect of Pre-Enhancement on False-Rejection Cases of Fingerprint Verification System", The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), 24 - 27 มิถุนายน 2020, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
2020 exKrisada Phromsuthirak, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Can We Distinguish Genuine Minutiae from Imposter Minutiae", The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), 24 - 27 มิถุนายน 2020, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
2020 exKittipol Horapong, exKittinuth Srisutheenon, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Progressive Latent Fingerprint Enhancement Using Two-Stage Spectrum Boosting with Matched Filter and Sparse Autoencoder", The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), 24 - 27 มิถุนายน 2020, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exภูมิพัฒน์ เรืองสกุล, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, exกฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์, exอรุชา รุ่งโชคอนันต์, "Latent fingerprints segmentation based on Rearranged Fourier Subbands", The 8th IAPR International Conference on Biometrics (ICB2015), 20 - 22 พฤษภาคม 2015, ภูเก็ต ประเทศไทย