การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combination of Integrated Design and LCA Methodology for Supporting Eco-Product Design", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, 25 - 26 เมษายน 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "INTEGRATED KNOWLEDGE BASED MODELLING FOR WOOD FURNITURE DESIGN AND MANUFACTURING", IDMME 2010 (Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering) , 20 - 22 ตุลาคม 2010, บอร์กโด สาธารณรัฐฝรั่งเศส