การปรับระดับอัตราการเข้ารหัสสำหรับตัวเข้ารหัสเสียงพูดโค้ดเอ็กไซท์ลิเนียร์พรีดิกชั่นบนพื้นฐานของมัลติพัลส์

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, "Bitrate Scalability for Multi-Pulse Based Code Excited Linear Prediction Speech Coder", American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 309-312